Návrh rozpočtu EL na rok 2022

Značka: NR | Zveřejněno od: 14.04.2022 | Zveřejněno do: 31.12.2030 | Typ: Návrh rozpočtu | Původce: Svazek obcí Euroregion Labe

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Svazek obcí Euroregion Labe

Zveřejněno od: 14.04.2022

Zveřejněno do: 31.12.2030

Návrh rozpočtu na rok 2021

Značka: NR | Zveřejněno od: 12.11.2020 | Zveřejněno do: 31.12.2030 | Typ: Návrh rozpočtu | Původce: Obec Hřensko

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Hřensko

Zveřejněno od: 12.11.2020

Zveřejněno do: 31.12.2030

Návrh rozpočtu obce Hřensko pro rok 2019

Značka: NR | Zveřejněno od: 26.11.2018 | Zveřejněno do: 31.12.2020 | Typ: Návrh rozpočtu | Původce: OH

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: OH

Zveřejněno od: 26.11.2018

Zveřejněno do: 31.12.2020

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019

Značka: NR | Zveřejněno od: 23.11.2018 | Zveřejněno do: 31.12.2020 | Typ: Návrh rozpočtu | Původce: KUÚK

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: KUÚK

Zveřejněno od: 23.11.2018

Zveřejněno do: 31.12.2020