Oznámení – Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II

Značka: O | Zveřejněno od: 05.09.2022 | Zveřejněno do: 31.12.2030 | Typ: Oznámení | Původce: KUÚK

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: KUÚK

Zveřejněno od: 05.09.2022

Zveřejněno do: 31.12.2030