Zobrazit / skrýt filtry
Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Soubory
Oznámení pro občany O Oznámení Obec Hřensko 22.10.2020 31.12.2020 1
Změna úředních hodin O Oznámení Obec Hřensko 22.10.2020 31.12.2020 1
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 424, č. 425, č. 426 SBZ ČR Usnesení Vlády ČR Vláda ČR 22.10.2020 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška – Rozhodnutí MDC/111444/2020 RO Rozhodnutí Magistrát města Děčína 13.10.2020 31.12.2020 2
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny – Janov/204 CEZ Oznámení ČEZ Distribuce 12.10.2020 31.12.2020 1
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Hřensko CEZ Oznámení ČEZ Distribuce 12.10.2020 31.12.2020 1
Změna úředních hodin O Oznámení Obec Hřensko 09.10.2020 31.12.2020 1
Oznámení o zahájení správního řízení č. j. MDC/96380/2020 O Oznámení Magistrát města Děčína 08.10.2020 31.12.2020 2
Rozpočtové opatření č. 4/2020 RO Rozpočtové opatření Obec Hřensko 05.10.2020 31.12.2020 1
Usnesení z 16. ZOH ze dne 21. 8. 2021 U Usnesení Zastupitelstva Obec Hřensko 05.10.2020 31.12.2020 1
Nařízení č. 3/2020 NA Nařízení KHS ÚK 02.10.2020 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.j. MDC/107670/2020 VV Veřejná vyhláška Magistrát města Děčína 02.10.2020 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška - rozhodnutí č.j. MDC/106742/2020 VV Veřejná vyhláška Magistrát města Děčína 01.10.2020 31.12.2020 2
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 957 a č. 958 o vyhlášení nouzového stavu a přijetí krizového opatření SBZ ČR Usnesení Vlády ČR Vláda ČR 01.10.2020 31.12.2020 1
Zveřejnění informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů v jazycích národnostních menšin V Volby Obec Hřensko 25.09.2020 31.12.2020 1
Zveřejnění informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky v jazycích národnostních menšin V Volby Obec Hřensko 25.09.2020 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy VV Veřejná vyhláška Magistrát města Děčína 16.09.2020 31.12.2020 1
Oznámení o době a místě konání voleb v obci V Výkaz Obec Hřensko 14.09.2020 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí VV Veřejná vyhláška Magistrát města Děčína 14.09.2020 31.12.2020 2
Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva obce Hřensko ZOH Konání Zastupitelstva Obec Hřensko 11.09.2020 31.12.2020 1
Oznámení o zahájení společného a vodoprávního řízení  a pozvání k veřejnému ústnímu projednání veřejnou vyhláškou O Oznámení Magistrát města Děčína 04.09.2020 31.12.2020 1
Jmenování členů okrskové volební komise na neobsazená místa V Volby Obec Hřensko 03.09.2020 31.12.2020 1
Rozhodnutí – Územní rozhodnutí č. 10-40/2020 – Veřejnou vyhláškou ÚR Územní rozhodnutí Magistrát města Děčína 31.08.2020 31.12.2020 1
Usnesení z 15. ZOH ze dne 17. 8. 2020 U Usnesení Zastupitelstva Obec Hřensko 31.08.2020 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí VV Veřejná vyhláška Magistrát města Děčína 27.08.2020 31.12.2020 3
Oznámení o zahájení společného a vodoprávního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání VV O Oznámení Magistrát města Děčína 27.08.2020 31.12.2020 1
Sběr nebezpečných a objemných odpadů z domácností SO Oznámení TSD 26.08.2020 31.12.2020 1
Oznámení o zahájení územního řízení  a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – Veřejnou vyhláškou O Oznámení Magistrát města Děčína 24.08.2020 31.12.2020 1
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060730836 CEZ Oznámení ČEZ Distribuce 24.08.2020 31.12.2020 1
Zveřejnění odpovědi na žádost podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ZOŽ Zveřejnění odpovědi Obec Hřensko 19.08.2020 31.12.2020 1
Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060725625 CEZ Oznámení ČEZ Distribuce 17.08.2020 31.12.2020 1
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků V Volby Obec Hřensko 07.08.2020 31.12.2020 1
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise V Volby Obec Hřensko 07.08.2020 31.12.2020 1
Pozvánka na 15. zasedání zastupitelstva obce Hřensko ZOH Konání Zastupitelstva Obec Hřensko 07.08.2020 31.12.2020 1
Nabídka pozemků k pronájmu NP Oznámení Státní pozemkový úřad 04.08.2020 31.12.2020 1
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise V Volby Obec Hřensko 31.07.2020 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy VV Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství 30.07.2020 31.12.2020 1
Závěr zjišťovacího řízení ZZŘ Zjišťovací řízení KUÚK 30.07.2020 31.12.2020 1
Rozhodnutí č. 110-39/2020 – Veřejnou vyhláškou RO Rozhodnutí Magistrát města Děčína 29.07.2020 31.12.2020 1
Mimořádné opatření č. 1/2020 KHS ÚK se sídlem v Ústí nad Labem MO Mimořádné opatření KHS ÚK 24.07.2020 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy VV Veřejná vyhláška KÚ ÚK 22.07.2020 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška – Rozhodnutí VV Veřejná vyhláška Magistrát města Děčína 21.07.2020 31.12.2020 2
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Veřejnou vyhláškou ÚR Územní řízení Magistrát města Děčína 21.07.2020 31.12.2020 2
Veřejná vyhláška – Zrušení opatření obecné povahy č. 1/2020 ze dne 22. 4. 2020 VV Veřejná vyhláška Magistrát města Děčína 14.07.2020 31.12.2020 1
Zveřejnění odpovědi na žádost podle zák. 106/1999 Sb. ZOŽ Zveřejnění odpovědi Obec Hřensko 09.07.2020 31.12.2020 1
Usnesení ze 14. ZOH ze dne 22. 6. 2020 U Usnesení Zastupitelstva Obec Hřensko 01.07.2020 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy VV Veřejná vyhláška S NP ČŠ 01.07.2020 31.12.2020 1
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny – Hřensko/Mezná CEZ Oznámení ČEZ Distribuce 01.07.2020 31.12.2020 1
Závěrečný účet obce Hřensko za rok 2019 Závěrečný účet obce Obec Hřensko 25.06.2020 31.12.2020 6
Rozpočtové opatření č. 3/2020 RO Rozpočtové opatření Obec Hřensko 25.06.2020 31.12.2020 1
Informace o nočních stavebních pracích - údržba železniční tratě ve stanici Schöna v období 20.06. až 02.08. 2020 O Oznámení Deutsche Bahn 15.06.2020 31.12.2020 1
Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva obce Hřensko ZOH Konání Zastupitelstva Obec Hřensko 11.06.2020 31.12.2020 1
Oznámení o zahájení společného a vodoprávního řízení O Oznámení Magistrát města Děčína 09.06.2020 31.12.2020 2
Opatření vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic č.606/2020 OOP Opatření obecné povahy Vláda ČR 05.06.2020 31.12.2020 1
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání O Oznámení Magistrát města Děčína 04.06.2020 31.12.2020 1
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2019 ZÚ ÚK Závěrečný účet ÚK KUÚK 03.06.2020 31.12.2020 1
Rozhodnutí č. 65/2020 – Veřejnou vyhláškou RO Rozhodnutí Magistrát města Děčína 29.05.2020 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška SNPCS 03173/2020 VV Veřejná vyhláška S NP ČŠ 27.05.2020 31.12.2020 1
Opatření vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic (Usnesení vlády č. 570) OOP Opatření obecné povahy Vláda ČR 26.05.2020 31.12.2020 1
Návrh závěrečného účtu obce Hřensko za rok 2019 NVZ Návrh závěrečného účtu Obec Hřensko 25.05.2020 31.12.2020 1
Výkaz FIN 2 – 12 M k 31.12. 2019 VYK Výkaz Obec Hřensko 25.05.2020 31.12.2020 1
Rozvaha k 31.12.2019 ROZ Rozvaha Obec Hřensko 25.05.2020 31.12.2020 1
Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2019 VYK Výkaz Obec Hřensko 25.05.2020 31.12.2020 1
Výkaz Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. VYK Výkaz Obec Hřensko 25.05.2020 31.12.2020 1
Zpráva o výsledku přezkoumání obce Hřensko za rok 2019 ZPR Zpráva KUÚK 25.05.2020 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí VV Veřejná vyhláška Magistrát města Děčína 22.05.2020 31.12.2020 3
Usnesení z 13. ZOH ze dne 12.05. 2020 U Usnesení Zastupitelstva Obec Hřensko 22.05.2020 31.12.2020 1
Rozpočtové opatření č. 2/2020 RO Rozpočtové opatření Obec Hřensko 13.05.2020 31.12.2020 1
Záměr na pronájem veřejných záchodků ZA Oznámení Obec Hřensko 13.05.2020 31.12.2020 1
Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED v roce 2020 O Oznámení Magistrát města Děčína 12.05.2020 31.12.2020 1
Aktualizace Opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR OOP Opatření obecné povahy Vláda ČR 05.05.2020 31.12.2020 1
Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva obce Hřensko ZOH Konání Zastupitelstva OH 04.05.2020 31.12.2020 1
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2019 V Oznámení SVS TP a.s. 30.04.2020 31.12.2020 1
ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události ROZ Rozhodnutí Obec Hřensko 30.04.2020 31.12.2020 1
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny – Hřensko - Mezná CEZ Oznámení ČEZ Distribuce 29.04.2020 31.12.2020 1
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Hřensko CEZ Oznámení ČEZ Distribuce 29.04.2020 31.12.2020 1
Oznámení – Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – Veřejnou vyhláškou O Oznámení Magistrát města Děčína 28.04.2020 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 1/2020 VV Veřejná vyhláška Magistrát města Děčína 27.04.2020 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška VV Veřejná vyhláška 27.04.2020 31.12.2020 1
Sběr nebezpečných a objemných odpadů z domácností SO Oznámení TS 27.04.2020 31.12.2020 1
Aukční vyhláška AV Aukční vyhláška ÚZSVM 20.04.2020 31.12.2020 1
Zápis do Mateřské školy Janov ZA Zápis do MŠ Janov OÚ Janov 20.04.2020 31.12.2020 1
Zrušení sběru nebezpečného a objemného odpadu – Horní Hřensko SO Oznámení TS 15.04.2020 31.12.2020 1
Oznámení o zahájení společného a vodoprávního řízení O Oznámení Magistrát města Děčína 15.04.2020 31.12.2020 2
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Hřensko CEZ Oznámení ČEZ Distribuce 08.04.2020 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška VV Veřejná vyhláška 06.04.2020 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy VV Veřejná vyhláška MZe ČR 06.04.2020 31.12.2020 1
Zrušení sběru nebezpečného a objemného odpadu SO Oznámení TS 26.03.2020 31.12.2020 1
Rozpočtové opatření č. 1/2020 RO Rozpočtové opatření OH 23.03.2020 31.12.2020 1
Návrh rozpočtu Euroregionu Labe na rok 2020 EL Návrh rozpočtu EEL ČR 23.03.2020 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy č. j. SNPCS 01644/2020 VV Veřejná vyhláška S NP ČŠ 23.03.2020 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy č. j. SNPCS 01643/2020 VV Veřejná vyhláška S NP ČŠ 23.03.2020 31.12.2020 1
Opatření obecné povahy č. j. SNPCS 01642/2020 OOP Opatření obecné povahy S NP ČŠ 23.03.2020 31.12.2020 3
Opatření obecné povahy č. j. SNPCS 01641/2020 OOP Opatření obecné povahy S NP ČŠ 23.03.2020 31.12.2020 2
Usnesení z 12. ZOH ze dne 16. 3. 2020 U Usnesnesení Zastupitelstva OH 23.03.2020 31.12.2020 1
OZNÁMENÍ PRO OBČANY Oznámení Obec Hřensko 20.03.2020 31.12.2020 1
Mimořádné opatření MZDR ČR ze dne 20.03. 2020 MO Mimořádné opatření Vláda ČR 20.03.2020 31.12.2020 1
Usnesení vlády České republiky ze dne 18. března 2020 o přijetí krizového opatření SBZ ČR Usnesení Vlády ČR Vláda ČR 18.03.2020 31.12.2020 1
Změna Opatření obecné povahy ze dne 15.03. 2020 č. 221 OOP Opatření obecné povahy Vláda ČR 17.03.2020 31.12.2020 1
Opatření obecné povahy OOP Opatření obecné povahy Vláda ČR 17.03.2020 31.12.2020 4
Rozhodnutí vlády o přijetí krizového opatření SBZ ČR Usnesení Vlády ČR Vláda ČR 16.03.2020 31.12.2020 1
Nouzový stav a související usnesení Vlády ČR SBZ ČR Usnesení Vlády ČR Vláda ČR 16.03.2020 31.12.2020 1
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí Oznámení ÚZSVM 13.03.2020 31.12.2020 1
Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce Hřensko ZOH Konání Zastupitelstva OH 06.03.2020 31.12.2020 1
Sběr nebezpečných a objemných odpadů z domácností SO Oznámení TS 04.03.2020 31.12.2020 1
Opatření obecné povahy o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody, SNPCS 01138/2020 VV Opatření obecné povahy S NP ČŠ 26.02.2020 31.12.2020 1
Opatření obecné povahy o zákazu vstupu do vybraných lokalit z důvodu ochrany přírody, SNPCS 01127/2020 VV Opatření obecné povahy S NP ČŠ 26.02.2020 31.12.2020 1
Zveřejnění odpovědi na žádost podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ZOŽ Zveřejnění odpovědi OH 06.02.2020 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy (KU02_NPCS – Pravčická brána - Soutěska Křinice) VV Veřejná vyhláška S NP ČŠ 23.01.2020 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy (KU01_NPCS – Soutěska Kamenice) VV Veřejná vyhláška S NP ČŠ 23.01.2020 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy VV Veřejná vyhláška S NP ČŠ 22.01.2020 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy VV Veřejná vyhláška S NP ČŠ 22.01.2020 31.12.2020 1
Opatření obecné povahy OOP Oznámení KÚ ÚK 17.01.2020 31.12.2020 1
Zveřejnění odpovědi na žádost podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ZOŽ Zveřejnění odpovědi OH 16.01.2020 31.12.2020 1
Usnesení z 11. ZOH ze dne 6. 1. 2020 U Usnesení Zastupitelstva OH 09.01.2020 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy o stanovení klidového území Národního parku České Švýcarsko - Soutěsky Kamenice VV Veřejná vyhláška MŽP 09.01.2020 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy o stanovení klidového území Národního parku České Švýcarsko - Pravčická brána – Soutěska Křinice VV Veřejná vyhláška MŽP 09.01.2020 31.12.2020 1
Rozpočtové opatření č. 7/2019 RO Rozpočtové opatření OH 06.01.2020 31.12.2020 1
Obecní uřad Hřensko uzavřen od 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 Oznámení OH 20.12.2019 31.12.2020 1
Usnesení z 10. ZOH ze dne 11. 12. 2019 U Usnes. Zastupitelstva OH 19.12.2019 31.12.2020 1
Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce Hřensko ZOH Konání Zastupitelstva OH 19.09.2012 31.12.2020 1
Rozpočet na rok 2020 RO Rozpočet obce Hřensko OH 16.12.2019 31.12.2020 1
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022 SVR Rozpočtový výhled obce OH 16.12.2019 31.12.2020 1
Rozpočtové opatření č. 6/2019 RO Rozpočtové opatření OH 16.12.2019 31.12.2020 1
Zveřejnění odpovědi na žádost podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ZOŽ Zveřejnění odpovědi OH 16.12.2019 31.12.2020 1
Obec Hřensko - Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 OZV Obecně závazná vyhláška OH 16.12.2019 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy VV Veřejná vyhláška Magistrát města Děčína 13.12.2019 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy VV Veřejná vyhláška MZe 10.12.2019 31.12.2020 2
Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce Hřensko ZOH Konání Zastupitelstva OH 03.12.2019 31.12.2020 1
Usnesení z 9. ZOH ze dne 13. 11. 2019 U Usnesení Zastupitelstva OH 22.11.2019 31.12.2020 1
Návrh rozpočtu na rok 2020 NR Návrh rozpočtu OH 22.11.2019 31.12.2020 2
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2022 NSVR Návrh SVR OH 22.11.2019 31.12.2020 1
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 NRÚK Návrh rozpočtu ÚK KUÚK 21.11.2019 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Zrušení opatření při nedostatku vody VV Veřejná vyhláška Magistrát města Děčína 20.11.2019 31.12.2020 1
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou RVV Rozhodnutí Veřejnou vyhláškou Magistrát města Děčína 07.11.2019 31.12.2020 1
Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce Hřensko ZOH Konání Zastupitelstva OH 05.11.2019 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška VV Veřejná vyhláška Úřad městského obvodu 01.11.2019 31.12.2020 1
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Hřensko CEZ Oznámení ČEZ 01.11.2019 31.12.2020 1
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Mezná CEZ Oznámení ČEZ 01.11.2019 31.12.2020 1
Výběrové řízení s aukcí Oznámení Výběrové řízení s auditem 18.10.2019 31.12.2020 1
Rozhodnutí č. 126/2019 Veřejnou vyhláškou RVV Rozhodnutí Veřejnou vyhláškou Magistrát města Děčína 15.10.2019 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy VV Veřejná vyhláška Magistrát města Děčína 03.10.2019 31.12.2020 1
Usnesení z 8. ZOH ze dne 18. 9. 2019 U Usnesnesení Zastupitelstva OH 25.09.2019 31.12.2020 1
Uzavírka mostu u Jetřichovic - neprůjezdná komunikace mezi obcemi Jetřichovice a Vysoká Lípa v termínu od 30. 9. - 30. 11. 2019 UM Oznámení OH 25.09.2019 31.12.2020 1
Oznámení - Veřejnou vyhláškou OVV Oznámení Magistrát města Děčína 24.09.2019 31.12.2020 1
Rozpočtové opatření č. 5/2019 RO Rozpočtové opatření OH 19.09.2019 31.12.2020 1
Žádost o zveřejnění - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů Ž Oznámení ČEZ 18.09.2019 31.12.2020 2
Oznámení - Zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Veřejnou vyhláškou O Oznámení Magistrát města Děčína 11.09.2019 31.12.2020 1
Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce Hřensko ZOH Konání Zastupitelstva OH 10.09.2019 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy VV Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství 02.09.2019 31.12.2020 1
Oznámení o zrušení živnostenského podnikání O Oznámení Magistrát města Děčína 28.08.2019 31.12.2020 1
Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED v roce 2019 O Oznámení Magistrát města Děčína 23.08.2019 31.12.2020 1
Usnesení ze 7. ZOH ze dne 12. srpna 2019 ZOH U OH 23.08.2019 31.12.2020 1
Zveřejnění odpovědi na žádost podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ZOŽ Zveřejnění odpovědi OH 23.08.2019 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění návrhu 2aZÚK ÚK a VV URÚ VV Veřejná vyhláška KUÚK 20.08.2019 31.12.2020 3
Opatření obecné povahy - Státní plavební správa OOP Opatření Státní plavební správa 05.08.2019 31.12.2020 2
Územní rozhodnutí č. 10-38/2019 ÚR Územní rozhodnutí Magistrát města Děčína 05.08.2019 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška VV Veřejná vyhláška Magistrát města Děčína 05.08.2019 31.12.2020 3
Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce Hřenko ZOH Konání Zastupitelstva OH 31.07.2019 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy VV Veřejná vyhláška KUÚK 29.07.2019 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Opatření při nedostatku vody VV Veřejná vyhláška Magistrát města Děčína 29.07.2019 31.12.2020 1
Rozpočtové opatření č. 4/2019 RO Rozpočtové opatření OH 22.07.2019 31.12.2020 1
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny CEZ Oznámení ČEZ 18.07.2019 31.12.2020 1
Usnesení z 6. ZOH dne 24. červa 2019 ZOH Usnes. Zastupitelstva OH 01.07.2019 31.12.2020 1
Schválený Závěrečný účet obce Hřensko za rok 2018 Schválený závěrečný OH 27.06.2019 31.12.2020 1
Zahájení územního řízení ÚR Územní řízení Magistrát města Děčína 27.06.2019 31.12.2020 1
Rozpočtové opatření č. 3/2019 RO Rozpočtové opatření OH 26.06.2019 31.12.2020 1
Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva obce Hřensko ZO Konání Zastupitelstva OH 14.06.2019 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška VV Veřejná vyhláška KUÚK 11.06.2019 31.12.2020 1
Usnesení z 5. ZOH dne 28. května 2019 U Usnesení Zastupitelstva OH 07.06.2019 31.12.2020 1
Návrh Závěrečného účtu obce Hřensko za rok 2018 NZÚ Návrh závěrečného úč OH 07.06.2019 31.12.2020 1
Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 - 2024 SV Střednědobý výhled KUÚK 05.06.2019 31.12.2020 1
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2018 Závěrečný účet ÚK KUÚK 05.06.2019 31.12.2020 1
Oznámení 717/2019 O Oznámení MŽP 30.05.2019 31.12.2020 1
Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce Hřensko ZOH Konání Zastupitelstva OH 20.05.2019 31.12.2020 1
Usnesení z 4. ZOH dne 2. května 2019 ZOH Usnes. Zastupitelstva OH 15.05.2019 31.12.2020 1
Oznámení o době a místě konání voleb do EP 2019 V Volby OH 13.05.2019 31.12.2020 1
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou č. 10-37/2019 ÚR Územní rozhodnutí Magistrát města Děčína 10.05.2019 31.12.2020 1
SVS - Zveřejnění informací dle ustanovení § 36, odst. 5 novely zák. č. 274/2001 Sb. SVS Oznámení SVS 30.04.2019 31.12.2020 1
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny Hřensko/Mezná CEZ Oznámení ČEZ 29.04.2019 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška VV Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Ústecký kraj 29.04.2019 31.12.2020 1
Územní rozhodnutí č. 10-36/2019 Veřejnou vyhláškou ÚR Oznámení Magistrát města Děčína 29.04.2019 31.12.2020 1
Informace o způsobu hlasování ve volbách do EP v jazycích národnostních menšin V Oznámení MV 29.04.2019 31.12.2020 1
Jmenování členů okrskové volební komise na neobsazená místa V Volby OH 26.04.2019 31.12.2020 1
Rozpočtové opatření č. 2/2019 RO Rozpočtové opatření OH 25.04.2019 31.12.2020 1
Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce Hřensko ZOH Konání Zastupitelstva OH 24.04.2019 31.12.2020 1
Jmenování zapisovatele OVK pro volby do Evropského parlamentu V Volby OH 11.04.2019 31.12.2020 1
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Mezná u Hřenska PD Oznámení ČEZ 11.04.2019 31.12.2020 1
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků V Oznámení OH 05.04.2019 31.12.2020 1
Rozhodnutí KÚÚK ROZ Rozhodnutí KUÚK 05.04.2019 31.12.2020 1
Usnesení z 3. ZOH dne 13. 3. 2019 U U OH 28.03.2019 31.12.2020 1
Rozpočtové opatření č. 1 RO Rozpočtové opatření OH 20.03.2019 31.12.2020 1
Schválená aktualizovaný rozpočtový výhled na roky 2019 až 2020 RV Střednědobý výhled OH 20.03.2019 31.12.2020 1
Opatření obecné povahy OOP Opatření obecné pova S NP ČŠ 18.03.2019 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška VV Veřejná vyhláška AOPK 18.03.2019 31.12.2020 1
Územní rozhodnutí č. 10-35/2019 ÚR Územní rozhodnutí Magistrát města Děčína 13.03.2019 31.12.2020 1
Stanovení minimálního počtu členů OVK - Volby do Evropského parlamentu V Volby OH 12.03.2019 31.12.2020 1
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků P Oznámení SPÚ 12.03.2019 31.12.2020 1
Oznámení o zahájení územního řízení ÚR Oznámení Magistrát města Děčína 06.03.2019 31.12.2020 1
Opatření obecné povahy OOP Oznámení S NP ČŠ 06.03.2019 31.12.2020 1
Sběr nebezpečných a objemných odpadů z domácnosti SO Oznámení TSD 04.03.2019 31.12.2020 1
Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva obce Hřensko - 13.3.2019 ZOH Konání Zastupitelstva OH 04.03.2019 31.12.2020 1
Oznámení o přerušení dodávky vody 12. 3. 2019 OV Oznámení SčVK 01.03.2019 31.12.2020 1
Oznámení o přerušení dodávky vody Mezní Louka 12.3.2019 OV Oznámení SčVK 01.03.2019 31.12.2020 1
Návrh - aktualizovaný rozpočtový výhled na rok 2019 až 2020 RV Rozpočtový výhled obce OH 25.02.2019 31.12.2020 1
Výzva k vyjádření k podanému odvolání V Výzva k vyjádření Magistrát města Děčína 25.02.2019 31.12.2020 1
Návrh opatření obecné povahy NO Návrh opatření obecné povahy S NP ČŠ 12.02.2019 31.12.2020 1
Výzva dotčeným osobám k podávání připomínek nebo námitek k návrhu opatření OP V Výzva dotčeným osobám S NP ČŠ 12.02.2019 31.12.2020 1
Oznámení o vyhlášení dotačního titulu Ministerstva kultury ČR DT Oznámení Magistrát města Děčína 07.02.2019 31.12.2020 1
Územní rozhodnutí - kabelové vedení NN Janov ÚR Územní rozhodnutí Magistrát města Děčína 31.01.2019 31.12.2020 1
Územní řízení ÚR Územní řízení Magistrát města Děčína 31.01.2019 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška VV Veřejná vyhláška KUÚK 21.01.2019 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zrušení opatření při nedostatku vody VV Oznámení Magistrát města Děčína 09.01.2019 31.12.2020 1
Návrh opatření obecné povahy a výzva dotčeným osobám k podávání námitek k návrhu opatření obecné povahy OOP Oznámení S NP ČŠ 02.01.2019 31.12.2020 1
Rozhodnutí MM Děčín R Rozhodnutí Magistrát města Děčína 02.01.2019 31.12.2020 1
Usnesení z 2. ZOH 13. 12. 2018 U Usnesení Zastupitelstva OH 20.12.2018 31.12.2020 1
Uzavření OÚ po dobu vánočních svátků U Oznámení OH 19.12.2018 31.12.2020 1
Rozpočtové opatření č. 5/2018 RO Rozpočtové opatření OH 19.12.2018 31.12.2020 1
Rozpočet obce Hřensko pro rok 2019 - schválený RO Rozpočet obce Hřensko OH 19.12.2018 31.12.2020 1
Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí veřejnou vyhláškou S Oznámení Magistrát města Děčína 14.12.2018 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR VV Oznámení AOPK 11.12.2018 31.12.2020 1
Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva obce Hřensko ZOH Konání Zastupitelstva OH 05.12.2018 31.12.2020 1
Návrh rozpočtu obce Hřensko r. 2019 - příloha NR Oznámení OH 27.11.2018 31.12.2020 1
Návrh rozpočtu obce Hřensko pro rok 2019 NR Návrh rozpočtu OH 26.11.2018 31.12.2020 1
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 NR Návrh rozpočtu KUÚK 23.11.2018 31.12.2020 1
Oznámení o zahájení správního řízení - Paclíkovi Oznámení OH 16.11.2018 31.12.2020 1
Oznámení o zahájení správního řízení - Čílovi, p. Friš Oznámení OH 16.11.2018 31.12.2020 1
Usnesení MM Děčín U Oznámení Magistrát města Děčína 15.11.2018 31.12.2020 1
Pozvánka na besedu k aktuálnímu výskytu vlka na území obce Srbská Kamenice PO Oznámení Obec Srbská Kamenice 15.11.2018 31.12.2020 1
Usnesení z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hřensko U Usnesnesení Zastupitelstva OH 08.11.2018 31.12.2020 1
Přerušení dodávky elektřiny - Hřensko CEZ Oznámení ČEZ 06.11.2018 31.12.2020 1
Přerušení dodávky vody - Mezná SčVK Oznámení SčVK 25.10.2018 31.12.2020 1
Přerušení dodávky elektřiny - Mezná CEZ Oznámení ČEZ 25.10.2018 31.12.2020 1
Přerušení dodávky elektřiny - Hřensko CEZ Oznámení ČEZ 25.10.2018 31.12.2020 1
Nařízení statutárního města Děčín, č. 5/2018 N Oznámení Magistrát města Děčína 25.10.2018 31.12.2020 1
Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Hřensko P Oznámení OH 22.10.2018 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška - triatlonový závod VV Oznámení Magistrát města Děčína 10.10.2018 31.12.2020 1
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 2018 V Oznámení Magistrát města Děčína 06.10.2018 31.12.2020 1
Předběžný zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 2018 V Oznámení Magistrát města Děčína 06.10.2018 31.12.2020 1
Nabídka pozemků k pronájmu PP Oznámení SPÚ 03.10.2018 31.12.2020 1
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí V Oznámení OH 21.09.2018 31.12.2020 1
Volby - infor. leták pro národ. menšiny v obci V Oznámení MV 19.09.2018 31.12.2020 1
Rozpočtové opatření č.4 RO Rozpočtové opatření OH 18.09.2018 31.12.2020 1
Usnesení 30. ZOH U U OH 18.09.2018 31.12.2020 1
Oznámení o zahájení správního řízení Oznámení Magistrát města Děčína 13.09.2018 31.12.2020 1
Upozornění ČEZ Distribuce, a. s. U Oznámení ČEZ 10.09.2018 31.12.2020 1
Pozvánka na 30. ZOH ZOH Konání Zastupitelstva OH 04.09.2018 31.12.2020 1
Nařízení statutárního města Děčín č.4/2018 Nařízení Oznámení Magistrát města Děčína 20.08.2018 31.12.2020 1
Veřená vyhláška VV Veřejná vyhláška KUÚK 13.08.2018 31.12.2020 1
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise V Oznámení OH 08.08.2018 31.12.2020 1
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků V Oznámení OH 08.08.2018 31.12.2020 1
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise V Oznámení OH 02.08.2018 31.12.2020 1
Neprojanaté polzemky 8/2018 NP Oznámení SPÚ 01.08.2018 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy VV Oznámení Magistrát města Děčína 30.07.2018 31.12.2020 1
Oznámení o udělení souhlasu s užíváním vody OS Oznámení SčVK 24.07.2018 31.12.2020 1
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - opatření při nedostatku vody VV Veřejná vyhláška Magistrát města Děčína 16.07.2018 31.12.2020 1
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ÚR Územní řízení Magistrát města Děčína 10.07.2018 31.12.2020 1
Seznam volebních obvodů, počtu členů zastu. a potřebného počtu podpisů na peticích V Volby OH 10.07.2018 31.12.2020 1
Usnesení 29. ZOH UZ Usnesení Zastupitelstva OH 09.07.2018 31.12.2020 1
Rozpočtové opatření č.3 RO Rozpočtové opatření OH 02.07.2018 31.12.2020 1
Schválený závěrečný účet za rok 2017 SZÚ Schválený závěrečný OH 02.07.2018 31.12.2020 1
Pozvánka na 29. ZOH PO Konání Zastupitelstva OH 19.06.2018 31.12.2020 1
Návrh závěrečného účtu obce Hřensko za rok 2017 Návrh závěrečného úč OH 11.06.2018 31.12.2020 1
Rozpočtové opatření č. 1 RO Rozpočtové opatření OH 11.06.2018 31.12.2020 1
Závěrečný účet ˇusteckého kraje za rok 2017 Závěšrečný účet ÚK KUÚK 08.06.2018 31.12.2020 1
Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 - 2023 SV Střednědobý výhled KUÚK 08.06.2018 31.12.2020 1
Usnesení 28. ZOH - 23. května 2018 UZ Usnes. Zastupitelstva OH 30.05.2018 31.12.2020 1
Rozpočtové opatření č. 2 RO Rozpočtové opatření OH 30.05.2018 31.12.2020 1
Rozpočtový výhled obce Hřensko na rok 2019 až 2020 RV Rozpočtový výhled ob OH 30.05.2018 31.12.2020 1
Rozpočet obce Hřensko pro rok 2018 RO Rozpočet obce Hřensk OH 30.05.2018 31.12.2020 1
Závěrečný účet obce Hřensko za rok 2016 Závěrečný účet obce OH 30.05.2018 31.12.2020 1
Prohlášení o zpracování osobních údajů POÚ Prohlášení OH 24.05.2018 31.12.2020 1
Vyhláška VV Doručení veřejné vyhlášky Magistrát města Děčína 26.04.2018 31.12.2020 1
Seznam nemovistí s neznámým vlastníkem SN Oznámení ÚZSVM 28.02.2018 31.12.2020 1