VV – zveřejnění OOP o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, čj.: MZP/2022/610/175

Značka: VV | Zveřejněno od: 31.01.2022 | Zveřejněno do: 31.12.2030 | Typ: Veřejná vyhláška | Původce: MŽP

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: MŽP

Zveřejněno od: 31.01.2022

Zveřejněno do: 31.12.2030