Záměr pronájmu části srubové stavby-kiosku v Edmundově soutěsce na č.p. 68, k. ú. Mezná

Značka: pronájem | Zveřejněno od: 08.08.2022 | Zveřejněno do: 31.12.2030 | Typ: Oznámení | Původce: Obec Hřensko

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Hřensko

Zveřejněno od: 08.08.2022

Zveřejněno do: 31.12.2030